Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  voorzitter van de commissie Economie en Innovatie, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu en Energie.

In de commissie Economie en Innovatie ligt mijn focus op het bevorderen van het ondernemerschap. Ik besteed ook extra aandacht aan de toegang tot krediet en kapitaal. De Europese steun aan de regio’s is een dossier waar ik bijzondere aandacht aan besteed.

Binnen de commissie Algemeen Beleid kan ik terugvallen op mijn expertise als advocaat en leg ik me toe op het domein fiscaliteit. Zo heb ik onder meer de juridische opvolging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de administratieve opvolging van de overname van de diensten ter harte genomen. Ik ben voornamelijk bezig met registratierechten en erfbelasting. Daarnaast zet ik me in ook in voor de woonfiscaliteit.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu werk ik rond het thema energie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor een aantal belangrijke Limburgse dossiers zoals SALK, de sluiting van Ford Genk, … .

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als afgevaardigde van het Europees Semester. Het Europees semester is het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een nieuwe afvalrace voor Vlaanderen

van Bart Nevens, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Axel Ronse, Jos Lantmeeters en Grete Remen
1464 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van [...] over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft

van Rik Daems, Jos Lantmeeters, Koen Van den Heuvel, Nadia Sminate, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1460 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Marino Keulen, Jos Lantmeeters, An Christiaens en Wilfried Vandaele
1384 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de toepassing door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) van het begrip 'manifeste onregelmatigheden' bij tekortschattingen van onroerende goederen in een nalatenschap

van Jos Lantmeeters aan minister Bart Tommelein
925 (2017-2018)

Actuele vraag over de noodzaak van een coherente verlaging en hervorming van de erfbelasting

van Jos Lantmeeters aan minister Bart Tommelein
138 (2017-2018)

Actuele vraag over de impact van de federale hervorming van het familiaal vermogensrecht op de Vlaamse hervorming van de erfbelasting

van Jos Lantmeeters aan minister Bart Tommelein
117 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag van Rob Beenders aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de stand van zaken van de Noord-Zuidverbinding Limburg

van Rob Beenders aan minister Ben Weyts
198 (2017-2018)

Actuele vraag van Johan Danen aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een intendant voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding

van Johan Danen aan minister Ben Weyts
197 (2017-2018)

Actuele vraag van Lode Ceyssens aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de voortgang van de Limburgse Noord-Zuidverbinding

van Lode Ceyssens aan minister Ben Weyts
196 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2