De N-VA zet in op ondernemen. Ook bij werkzoekenden.

Door Jos Lantmeeters op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Vlaams Parlement

Vandaag stemde de commissie Economie van het Vlaams Parlement in met het ontwerp van decreet dat werkzoekenden stimuleert naar het ondernemerschap. Hiervoor voorziet de Vlaamse Regering maar liefst 20,5 miljoen euro. De maatregel kadert in onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Daarenboven zijn ondernemingen de ruggengraat van de Vlaamse economie.

Werkzoekenden vloeien na een periode van werkloosheid nog veel te vaak terug naar hun oude activiteit als bediende of arbeider, of ze blijven werkloos. Te weinig werklozen wagen de stap als ondernemer. Dit is een werkpunt. Ondernemingen zijn de ruggengraat van onze economie. Nieuwe ondernemingen worden vaak bloeiende ondernemingen. Bloeiende ondernemingen worden op hun beurt vaak nieuwe werkgevers. Daar streeft onze partij naar.

Veel werklozen aarzelen om te ondernemen, onder meer vanwege de grote financiële onzekerheid. Werklozen genieten namelijk van een werkloosheidsuitkering en zodra ze de stap als ondernemer zetten valt deze uitkering weg. Dit zet een rem op het ondernemerschap. Vandaar dat minister Muyters hier werk van maakt. De regering heeft namelijk besloten om hier een budget van maar liefst 20,5 miljoen voor uit te trekken. Na een begeleiding en een succesvol prestartersproject worden werklozen ondersteund en gestimuleerd om te ondernemen en hun kans op succes te verhogen.  Zo moet er een levensvatbaar ondernemingsplan en succesvolle onderneming komen. Nadat het decreet in de plenaire vergadering zal goedgekeurd zijn, moet een uitvoeringsdecreet de verdere modaliteiten (hoogte premie, leeftijd...) vastleggen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is