Interparlementaire conferentie in Wenen (17-18 september)

Door Jos Lantmeeters op 20 september 2018, over deze onderwerpen: Financiën & Fiscaliteit, Europese en internationale samenwerking, Europese Unie

Op 17 en 18 september 2018 was ik namens het Vlaams Parlement in Wenen aanwezig op de Interparlementaire Conferentie in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake Stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

Deze conferentie was de gelegenheid bij uitstek voor een intense gedachtewisseling, om er te debatteren en er goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen om de bepalingen in het Europese Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie zo goed mogelijk te implementeren. Anderzijds beoogt de conferentie eveneens een versterkte samenwerking tussen de verschillende nationale parlementen en het Europees parlement op vlak van budgettaire doelstellingen.

Deze interparlementaire samenkomst wordt telkens georganiseerd en voorgezeten door het Europees Parlement en de lidstaat die op dat moment het voorzitterschap draagt van de Europese Unie, Oostenrijk in dit geval. Deze samenkomst gaat steeds hand in hand met de zogenaamde Europese Parlementaire Week die iedere keer in het eerste semester van het kalenderjaar in Brussel plaatsvindt.

Zo vertegenwoordigde ik reeds eerder het Vlaams Parlement op deze vergaderingen in Brussel, Luxemburg, Bratislava en Talinn.

 

Voor meer informatie omtrent de vergadering in Wenen: https://bit.ly/2N4LQdq

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is