Welles-nietesspelletje over verhoging stroomfactuur

Door Jos Lantmeeters op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Energie, Vlaams Parlement

“Van de pot gerukt en pure bangmakerij.” Zo omschrijft Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) de bewering van Rob Beenders (sp.a) in onze dinsdagkrant dat de nieuwe capaciteitsvergoeding de stroomfactuur voor alleenstaanden en zuinige gezinnen opnieuw zal doen stijgen. Energieregulator VREG benadrukt dat de simulaties nog volop bezig zijn. “Bij een aantal gezinnen zal de factuur inderdaad stijgen, maar bij anderen zal ze ook dalen”, klinkt het. Beenders blijft bij zijn punt en wordt hierin bijgetreden door het middenveld en Groen. Het welles-nietesspelletje leidde op sociale media tot heel wat commotie.

 

In onze dinsdagkrant beweerde Rob Beenders dat de invoering van de capaciteitsvergoeding - een nieuwe vergoeding op basis van het vermogen van uw woning - de stroomfactuur voor Vlaamse gezinnen opnieuw met minstens 60 euro zal doen stijgen. De krant lag amper in de brievenbus of Vlaams Energieminister Bart Tommelein reageerde erg geprikkeld: “De energieregulator VREG is bezig met een onderzoek naar een andere tariefstructuur en het is voorbarig om daar nu al cijfers op te plakken. Dat sp.a dat toch doet, betreur ik. Mensen bangmaken met dit soort ongefundeerde beweringen ondermijnt het draagvlak. Het is echt van de pot gerukt dat de cijfers van simulaties hiervoor worden misbruikt.” En verder: “Dit is pure windowdressing om het eigen falen te maskeren. Want is het niet ongelooflijk cynisch dat de partij die voor de miljardenput van de groenestroomcertificaten heeft gezorgd nu de mensen probeert bang te maken over een 'mogelijke' stijging van de energiefactuur?”

 

“Kosten dalen op termijn”

 

De VREG reageerde gisteren ook verrast, en benadrukt dat de simulaties nog volop bezig zijn. “Dat de prijzen voor bijna iedereen zullen stijgen, zien wij niet in onze simulaties”, zegt Thierry Van Craenenbroeck in verschillende media. “Dit gaat om een nuloperatie. De kosten worden herverdeeld. Bij een aantal gezinnen zal de factuur inderdaad stijgen, maar bij anderen daalt ze net. Heel wat gezinnen hebben nu een te grote aansluiting, en met de invoering van het capaciteitstarief wil de overheid een prikkel geven om na te denken over de capaciteit. Eens de omslag naar een kleinere gemiddelde aansluiting is gebeurd, zullen de kosten dalen.”

 

“Foute interpretatie”

 

“Opmerkelijk is dat men zonder verpinken probeert om de consultatieronde van de VREG af te schieten. Men schoot al direct met scherp op het zogenaamde asociale karakter”, meent Vlaams parlementslid Jos Lantmeeters. “Het gaat hier trouwens niet om definitieve berekeningen, het is een studie die uitgaat van de huidige vermogens. Het is dus voorbarig om te zeggen dat dit de nieuwe tarieven zullen worden.” Nog volgens Lantmeeters geeft Rob Beenders foute cijfers. “De grootste groep gezinnen met een capaciteit tussen 6 en 10 kilovoltampère en een verbruik van 3.500 kilowattuur per jaar zal met de invoering van de capaciteitsvergoeding jaarlijks 23,22 euro minder moeten betalen. Gezinnen die 10 tot 15 kilovoltampère vermogen hebben, zullen iets meer moeten betalen, namelijk 38,37 euro per jaar.”

 

“VREG en minister geven het zelf toe”

 

Beenders zelf is allerminst onder de indruk. “We hebben de simulaties van de VREG door externe experts laten doorlichten. Feit is dat kleine verbruikers meer en grote verbruikers minder zullen betalen, en dat zeker de helft van de gemiddelde gezinnen ook meer zal betalen”, zegt hij. “Zowel de VREG als de minister zeggen dat deze operatie budgetneutraal is, maar dat de kosten anders worden verdeeld. Wel, als sommige verbruikers minder gaan moeten betalen, dan zullen anderen meer moeten betalen. Dat zullen de alleenstaanden en zuinige gezinnen zijn. De simulaties van de VREG bewijzen dat, net als eerdere simulaties die netbeheerder Infrax heeft gemaakt en aan zijn stakeholders presenteert. Dat is toch de wereld op zijn kop!”

Beenders wijst er nog op dat de regeringspartijen vorige week nog een sp.a-voorstel hebben weggestemd om de VREG onder toezicht te zetten van een brede maatschappelijke raad, zodat beslissingen als de invoering van een capaciteitstarief pas na een breed maatschappelijk debat kunnen worden goedgekeurd. “Helaas hebben N-VA, CD&V en Open Vld gekozen voor een beperkte raad van bestuur, samengesteld door de politieke partijen, om zo hun greep op de beslissingen van de VREG intact te houden.”

 

“Grote verbruikers beloond”

 

Naast organisaties als de Bond Beter Leefmilieu, de Gezinsbond en de vakbonden plaatst ook Groen grote vraagtekens bij de simulaties die op tafel liggen. “In de zomer hebben wij na grondig onderzoek al bekendgemaakt dat de kleine gebruikers worden afgestraft, terwijl relatief grote verbruikers worden beloond. Eén voorbeeld: een alleenstaande die 600 kilowattuur per jaar verbruikt, zal met de voorliggende tarieven 128 euro per jaar meer betalen”, zegt Vlaams parlementslid Johan Danen. “Met het capaciteitstarief zal 46 procent van de klanten meer moeten betalen en 29 procent - veelal grotere verbruikers - minder. Van 25 procent weten we het niet omdat hun aangesloten vermogen onbekend is.”

Wat er ook van zij, als het capaciteitstarief er komt, is dat volgens de VREG ten vroegste in 2019. Dit jaareinde nog zal de VREG het verslag van die consultatieronde bekendmaken. “Op basis van de opmerkingen die we kregen van de verschillende belangengroepen voeren we verder onderzoek en overleg”, klinkt het daar.  

 

30/11/2016 Het Belang van Limburg

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is