Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Jos Lantmeeters op 13 december 2018, over deze onderwerpen: Limburg

Op 18 december wil ik tijdens de Warmathon van Music For Life 15 km lopen om zo de vzw 'regenbOog' te steunen. Afzien voor een goed doel doet geen pijn, maar het zou nog leuker zijn moesten jullie deze actie sponsoren. Dat kan je doen door een bedrag te storten op het rekeningnummer BE80 1043 7998 …

Door Jos Lantmeeters op 18 april 2018, over deze onderwerpen: Limburg, Afvalbeleid, Zwerfvuil

 …

Door Jos Lantmeeters op 20 december 2017, over deze onderwerpen: Genk, Limburg

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts voorziet in het Globaal Investeringsplan voor 2018 63 miljoen euro voor vlotter en veiliger verkeer in de provincie Limburg. Eén van de Limburgse blikvangers is de 400.000 euro die minister Weyts vrijmaakt voor de herinrichting van het …

Door Jos Lantmeeters op 8 december 2017, over deze onderwerpen: Limburg, Noord-Zuid verbinding, Vlaams Parlement

Het decreet complexe projecten biedt de mogelijkheid om alle mogelijke tracés voor de Noord-Zuidverbinding grondig en met een open vizier te onderzoeken. Ook het tracé van de  ondertunneling, dat in het verleden omwille van politieke spelletjes onzorgvuldig bestudeerd werd, krijgt eindelijk een …

Door Jos Lantmeeters op 7 december 2017, over deze onderwerpen: Limburg, Vlaams Parlement

Op dinsdag 5 december ontving het Vlaams Parlement de Commissaris van de Koning en het College van Gedeputeerde Staten van Nederlands Limburg. Het werd een gezellige ontmoeting tussen buren en een interessante gedachtewisseling met het oog op een nauwere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederlands …

Door Jos Lantmeeters op 7 december 2017, over deze onderwerpen: Limburg, Cultuur

Vandaag werd Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement ondervraagd over het Cultuurplan Limburg. Vlaams volksvertegenwoordigers Jos Lantmeeters en Marius Meremans zijn tevreden dat er een specifieke aanpak voor Limburg komt,  maar waarschuwen dat er nog …