Genk

Op deze pagina kan u terecht voor allerlei informatie en artikels over de stad Genk, N-VA Genk en de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeenteraad voert Jos oppositie samen met zijn 11 fractiegenoten. Verder zetelt hij in de volgende commissies:
 
- Algemeen bestuur, personeelszaken, politie, brandweer, beleidsplanning, communicatie en stadsmarketing
- Wijkontwikkeling, participatiebeleid, gelijke kansen, leefmilieu en duurzaamheid
- Mobiliteit, ruimtelijke ordening, woonbeleid en grondzaken
- Financiën en werk
 
 

Nieuws over dit onderwerp

Minister Weyts investeert in vlotter en veiliger verkeer in Genk en Limburg

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts voorziet in het Globaal Investeringsplan voor 2018 63 miljoen euro voor vlotter en veiliger verkeer in de provincie Limburg. Eén van de …

De SALK-aanpak geeft Limburg terug zuurstof.

Het SALK-plan zit nu in zijn derde levensjaar en de balans is voor Limburg uitermate goed. Economische records worden verbroken, heel wat SALK-investeringen zijn gerealiseerd of op schema en dankzij …

Genkse jaarrekening is schone schijn

In mei besprak de gemeenteraad de rekeningen en de realisaties van het voorbije jaar 2016. De N-VA fractie kon deze jaarrekening onmogelijk goedkeuren. N-VA Genk blijft op zijn honger zitten wat …