Nieuws over dit onderwerp

Statiegeld is niet zaligmakend (Interview TV Limburg)

 …

Minister Weyts investeert in vlotter en veiliger verkeer in Genk en Limburg

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts voorziet in het Globaal Investeringsplan voor 2018 63 miljoen euro voor vlotter en veiliger verkeer in de provincie Limburg. Eén van de …

Met een open vizier de Noord-Zuidverbinding aanpakken.

Het decreet complexe projecten biedt de mogelijkheid om alle mogelijke tracés voor de Noord-Zuidverbinding grondig en met een open vizier te onderzoeken. Ook het tracé van de  ondertunneling, dat in …