Nieuws over dit onderwerp

Met een open vizier de Noord-Zuidverbinding aanpakken.

Het decreet complexe projecten biedt de mogelijkheid om alle mogelijke tracés voor de Noord-Zuidverbinding grondig en met een open vizier te onderzoeken. Ook het tracé van de  ondertunneling, dat in …

Oplossing voor de Noord-Zuidverbinding dichterbij.

Samen met de andere meerderheidspartijen bereikte N-VA een akkoord over de aanpassing van het decreet complexe projecten. Concreet hebben we nu de mogelijkheid om uitzonderlijk belangrijke en …

Noord-Zuid : " Evenwicht gevonden tussen economie en ecologie "

  Vrijdag 6 februari heeft de Vlaamse regering dan toch een akkoord bereikt over de Limburgse Noord-Zuidverbinding. Vooral het pakket milderende maatregelen zorgde voor een moeilijke …