Nieuws over dit onderwerp

Elke wijk zijn eigen belasting

Samen met mijn collega’s van de Vlaamse meerderheidspartijen hebben we een voorstel van decreet ingediend waardoor steden en gemeenten de onroerende voorheffing kunnen laten variëren per wijk of …

De N-VA zet in op ondernemen. Ook bij werkzoekenden.

Vandaag stemde de commissie Economie van het Vlaams Parlement in met het ontwerp van decreet dat werkzoekenden stimuleert naar het ondernemerschap. Hiervoor voorziet de Vlaamse Regering maar liefst …

Vlaams Parlement keurt decreet Pop-Up huur goed

Het Vlaams Parlement keurde woensdag 8 juni nieuwe regels omtrent handelshuur voor pop-up winkels goed. Deze nieuwe regels moeten de  rechtsonzekerheid voorkomen bij huurder en verhuurder. Met dit …