Opsporing van defecte roetfilters en roetfilterfraude

Door Jos Lantmeeters op 28 mei 2020, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement, Mobiliteit, Mobiliteit en Openbare Werken

Uit berichtgeving op donderdag 21 mei bleek dat minister Lydia Peeters de aankoop van nieuwe meettoestellen voor het opsporen van roetfilterfraude zou willen uitstellen. Dit staat volledig haaks op de initiatieven die voormalig minister Ben Weyts heeft opgestart om defecte roetfilters op te sporen en roetfilterfraude aan te pakken.

 

Het doet mij plezier dat de minister vandaag in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken zegt dat ze voor een groot gedeelte verkeerd begrepen is. Aan de andere kant betreur ik wel het feit dat een groot gedeelte van het antwoord bestaat uit redenen waarom het opsporen vandaag nog niet kan en dat de implementatie niet op korte termijn zal uitgevoerd worden.

Uit onderzoek van VAB blijkt dat 165.000 voertuigen op dit ogenblik niet voldoen aan de voorwaarden. De keuringscentra hebben dat ook onderzocht en komen uit op 15 procent in 2019. De getallen komen duidelijk overeen en tonen de ernst van de feiten.

De wettelijkheid en de gelijkheid eisen dat iedereen met een dieselvoertuig een roetfilter heeft, en dat die filter ook werkt. Iedereen moet gelijk zijn voor de wet, het maakt niet uit of de mankementen te wijten zijn door onwetendheid, per vergissing of met opzet.

Minister Peeters verwijst naar de normen die Europees gelden. Het is duidelijk dat Europa de minimumeisen oplegt, en het is voor de lidstaat altijd toegestaan om strengere eisen door te voeren. Vlaanderen hoeft dus enkel rekening te houden met Europa voor wat de minimumeisen betreft. Ik roep de minister op om verder te gaan, ze zal daarmee niet in aanvaring komen met Europa.

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen zelf bevoegd voor het invoeren van deze roetfiltertesten. Het is uiteraard wenselijk dat onze normen in harmonie zijn met die van de andere regio’s, maar die andere regio’s lieten zelfs al blijken dat ze hier zelf mee willen doorgaan.

Ten slotte komt de studie van GOCA met concrete aanbevelingen om de tests te implementeren in de wetgeving. Met de nodige ambitie kunnen de toestellen al voor een groot gedeelte gebruikt worden. Bijkomend onderzoek voor het opsporen van bijkomende fraude (zoals elektronische manipulatie) kan dan nog steeds parallel lopen.

 

Ik hoor niet graag redenen waarom iets niet doorgaat. Ik hoor liever redenen waarom iets wél moet gebeuren, en zo snel mogelijk. Daarom roep ik de minister op om ambitie aan de dag te leggen en een concreet tijdspad te geven voor de toekomstige evoluties in de opsporing van defecte en ontbrekende roetfilters.

 

____________________________________________________

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is