Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  voorzitter van de commissie Economie en Innovatie, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu en Energie.

In de commissie Economie en Innovatie ligt mijn focus op het bevorderen van het ondernemerschap. Ik besteed ook extra aandacht aan de toegang tot krediet en kapitaal. De Europese steun aan de regio’s is een dossier waar ik bijzondere aandacht aan besteed.

Binnen de commissie Algemeen Beleid kan ik terugvallen op mijn expertise als advocaat en leg ik me toe op het domein fiscaliteit. Zo heb ik onder meer de juridische opvolging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de administratieve opvolging van de overname van de diensten ter harte genomen. Ik ben voornamelijk bezig met registratierechten en erfbelasting. Daarnaast zet ik me in ook in voor de woonfiscaliteit.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu werk ik rond het thema energie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor een aantal belangrijke Limburgse dossiers zoals SALK, de sluiting van Ford Genk, … .

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als afgevaardigde van het Europees Semester. Het Europees semester is het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen

van Paul Cordy, Miranda Van Eetvelde, Koen Van den Heuvel, Jos Lantmeeters, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
1716 (2018-2019) nr. 3

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de mogelijkheden om ontginningsgebieden en haventerreinen tijdelijk in te richten voor de organisatie van lawaaisporten

van Jos Lantmeeters, Peter Wouters, Andries Gryffroy, Herman Wynants, Axel Ronse en Bart Nevens
1766 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen

van Jos Lantmeeters, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Paul Cordy, Koen Van den Heuvel en Willem-Frederik Schiltz
1663 (2017-2018) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting - tuesday 27 november 2018 14.43u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting - tuesday 27 november 2018 14.07u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting - tuesday 27 november 2018 14.30u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de blijvende vertraging voor de software van slimme meters (Atrias)

van Rob Beenders aan minister Bart Tommelein
168 (2018-2019)

Verslag over het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jos Lantmeeters
1716 (2018-2019) nr. 2

Ontwerp van decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht

van de Vlaamse Regering
1584 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2