Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  voorzitter van de commissie Economie en Innovatie, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu en Energie.

In de commissie Economie en Innovatie ligt mijn focus op het bevorderen van het ondernemerschap. Ik besteed ook extra aandacht aan de toegang tot krediet en kapitaal. De Europese steun aan de regio’s is een dossier waar ik bijzondere aandacht aan besteed.

Binnen de commissie Algemeen Beleid kan ik terugvallen op mijn expertise als advocaat en leg ik me toe op het domein fiscaliteit. Zo heb ik onder meer de juridische opvolging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de administratieve opvolging van de overname van de diensten ter harte genomen. Ik ben voornamelijk bezig met registratierechten en erfbelasting. Daarnaast zet ik me in ook in voor de woonfiscaliteit.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu werk ik rond het thema energie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor een aantal belangrijke Limburgse dossiers zoals SALK, de sluiting van Ford Genk, … .

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als afgevaardigde van het Europees Semester. Het Europees semester is het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

van Jos Lantmeeters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Philippe Muyters, Vincent Van Peteghem en Arnout Coel
18-A (2019-2020) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020

van Jos Lantmeeters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Philippe Muyters, Vincent Van Peteghem en Arnout Coel
290 (2019-2020) nr. 4

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Philippe Muyters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Vincent Van Peteghem en Arnout Coel
152 (2019-2020) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Hervorming rijopleiding - Impact arrest Raad van State

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
704 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) - Meldingen van lokale besturen

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
675 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Kilometerheffing voor vrachtwagens - Procedure bij defecte onboardunit (OBU)

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
619 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Interpellatie over het gebrek aan daadkracht bij het opsporen van defecte roetfilters en roetfilterfraude

van Johan Danen aan minister Lydia Peeters
20 (2019-2020)

Verslag van de gedachtewisseling over de impact van de coronacrisis op het beleidsveld Mobiliteit en Openbare Werken

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Karin Brouwers
286 (2019-2020) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de impact van de coronacrisis op het beleidsveld Mobiliteit en Openbare Werken

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Karin Brouwers
286 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2