Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  voorzitter van de commissie Economie en Innovatie, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu en Energie.

In de commissie Economie en Innovatie ligt mijn focus op het bevorderen van het ondernemerschap. Ik besteed ook extra aandacht aan de toegang tot krediet en kapitaal. De Europese steun aan de regio’s is een dossier waar ik bijzondere aandacht aan besteed.

Binnen de commissie Algemeen Beleid kan ik terugvallen op mijn expertise als advocaat en leg ik me toe op het domein fiscaliteit. Zo heb ik onder meer de juridische opvolging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de administratieve opvolging van de overname van de diensten ter harte genomen. Ik ben voornamelijk bezig met registratierechten en erfbelasting. Daarnaast zet ik me in ook in voor de woonfiscaliteit.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu werk ik rond het thema energie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor een aantal belangrijke Limburgse dossiers zoals SALK, de sluiting van Ford Genk, … .

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als afgevaardigde van het Europees Semester. Het Europees semester is het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor als monument beschermde onroerende goederen die de Vlaamse Regering in erfpacht heeft gegeven

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karin Brouwers, Jan Peumans en Jos Lantmeeters
1602 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van [...] over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft (opschrift gewijzigd door de plenaire vergadering: ... houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft)

van Rik Daems, Jos Lantmeeters, Koen Van den Heuvel, Nadia Sminate, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1460 (2017-2018) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van [...] over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft

van Rik Daems, Jos Lantmeeters, Koen Van den Heuvel, Nadia Sminate, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1460 (2017-2018) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Projecten met overheidssteun - Limburg

van Jos Lantmeeters aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
170 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Projecten met overheidssteun - Limburg

van Jos Lantmeeters aan minister Ben Weyts (Antwoord)
803 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Projecten met overheidssteun - Limburg

van Jos Lantmeeters aan minister Bart Tommelein (Vraag en antwoord)
194 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over Vlaamse fiscale rulings

van Peter Van Rompuy aan minister Bart Tommelein
1845 (2017-2018)

Ontwerp van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting

van de Vlaamse Regering
1533 (2017-2018) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jan Bertels en Paul Cordy
1533 (2017-2018) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2