Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  voorzitter van de commissie Economie en Innovatie, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu en Energie.

In de commissie Economie en Innovatie ligt mijn focus op het bevorderen van het ondernemerschap. Ik besteed ook extra aandacht aan de toegang tot krediet en kapitaal. De Europese steun aan de regio’s is een dossier waar ik bijzondere aandacht aan besteed.

Binnen de commissie Algemeen Beleid kan ik terugvallen op mijn expertise als advocaat en leg ik me toe op het domein fiscaliteit. Zo heb ik onder meer de juridische opvolging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de administratieve opvolging van de overname van de diensten ter harte genomen. Ik ben voornamelijk bezig met registratierechten en erfbelasting. Daarnaast zet ik me in ook in voor de woonfiscaliteit.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu werk ik rond het thema energie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor een aantal belangrijke Limburgse dossiers zoals SALK, de sluiting van Ford Genk, … .

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als afgevaardigde van het Europees Semester. Het Europees semester is het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Marius Meremans, Martine Fournier, Jos Lantmeeters en Lode Ceyssens
380 (2019-2020) nr. 2

Voorstel van decreet tot invoering van een vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

van Marino Keulen, Jos Lantmeeters, Lode Ceyssens, Philippe Muyters, Martine Fournier en Bert Maertens
401 (2019-2020) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020

van Jos Lantmeeters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Philippe Muyters, Vincent Van Peteghem en Arnout Coel
290 (2019-2020) nr. 4

Recente vragen

Vraag om uitleg over een zomer zonder BOB-campagne

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters
2847 (2019-2020)

Schriftelijke vraag E314 Heusden-Zolder - Verhoging brug over het Albertkanaal

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
851 (2019-2020)

Actuele vraag over de aanpak van de roetfilterfraude

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters
666 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het annuleren van de BOB-affichecampagne deze zomer

van Lode Ceyssens aan minister Lydia Peeters
2820 (2019-2020)

Verslag over het verslag van het Rekenhof over de realisatie van de missing links in de wegeninfrastructuur

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Mercedes Van Volcem en Wim Verheyden
37-B (2019-2020) nr. 2

Verslag over het verslag van het Rekenhof over de realisatie van de missing links in de wegeninfrastructuur

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Mercedes Van Volcem en Wim Verheyden
37-B (2019-2020) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2