Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  voorzitter van de commissie Economie en Innovatie, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu en Energie.

In de commissie Economie en Innovatie ligt mijn focus op het bevorderen van het ondernemerschap. Ik besteed ook extra aandacht aan de toegang tot krediet en kapitaal. De Europese steun aan de regio’s is een dossier waar ik bijzondere aandacht aan besteed.

Binnen de commissie Algemeen Beleid kan ik terugvallen op mijn expertise als advocaat en leg ik me toe op het domein fiscaliteit. Zo heb ik onder meer de juridische opvolging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de administratieve opvolging van de overname van de diensten ter harte genomen. Ik ben voornamelijk bezig met registratierechten en erfbelasting. Daarnaast zet ik me in ook in voor de woonfiscaliteit.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu werk ik rond het thema energie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor een aantal belangrijke Limburgse dossiers zoals SALK, de sluiting van Ford Genk, … .

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als afgevaardigde van het Europees Semester. Het Europees semester is het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het verkrijgen van groenestroomcertificaten bij uitbreidingen aan productie-installaties voor zonne-energie

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Jos Lantmeeters
1916 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele
1846 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

van Lydia Peeters, Lies Jans, Lode Ceyssens, Jos Lantmeeters, Tinne Rombouts, Jan Peumans en Marino Keulen
1791 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Aangifte nalatenschap - Inschakelen van schatter-expert

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
139 (2018-2019)

Actuele vraag over de adviezen van de Nationale Bank betreffende de toegang tot het hypothecair krediet

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters
290 (2018-2019)

Vraag om uitleg over de inbetalinggeving van kunstwerken ter vereffening van de erfbelasting

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters
478 (2018-2019)

Recente tussenkomsten

Voorstel van resolutie betreffende het terugdraaien van de besparingen in de cultuursector

van Jos D'Haese en Tom De Meester
148 (2019-2020) nr. 1

Vraag om uitleg over de slimme kilometerheffing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

van Karin Brouwers aan minister Lydia Peeters
270 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het vierkant groen voor fietsers en voetgangers

van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
304 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2