Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  voorzitter van de commissie Economie en Innovatie, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu en Energie.

In de commissie Economie en Innovatie ligt mijn focus op het bevorderen van het ondernemerschap. Ik besteed ook extra aandacht aan de toegang tot krediet en kapitaal. De Europese steun aan de regio’s is een dossier waar ik bijzondere aandacht aan besteed.

Binnen de commissie Algemeen Beleid kan ik terugvallen op mijn expertise als advocaat en leg ik me toe op het domein fiscaliteit. Zo heb ik onder meer de juridische opvolging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de administratieve opvolging van de overname van de diensten ter harte genomen. Ik ben voornamelijk bezig met registratierechten en erfbelasting. Daarnaast zet ik me in ook in voor de woonfiscaliteit.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu werk ik rond het thema energie.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor een aantal belangrijke Limburgse dossiers zoals SALK, de sluiting van Ford Genk, … .

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als afgevaardigde van het Europees Semester. Het Europees semester is het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Philippe Muyters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Vincent Van Peteghem en Arnout Coel
152 (2019-2020) nr. 5

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Mieke Schauvliege, Jeremie Vaneeckhout, Philippe Muyters, Arnout Coel, Willem-Frederik Schiltz, Vincent Van Peteghem, Peter Van Rompuy en Jos Lantmeeters
152 (2019-2020) nr. 4

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het verkrijgen van groenestroomcertificaten bij uitbreidingen aan productie-installaties voor zonne-energie

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Jos Lantmeeters
1916 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over innovatiesteun aan Limburgse ondernemingen

van Jos Lantmeeters aan minister Hilde Crevits
1613 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de impact van de verkeersfiscaliteit op het aantal pick-ups

van Jos Lantmeeters aan minister Matthias Diependaele
1020 (2019-2020)

Actuele vraag over de invloed van de verkeersfiscaliteit op de brandstofkeuze bij de aanschaf van personenwagens

van Jos Lantmeeters aan minister Matthias Diependaele
278 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over minderhindermaatregelen bij de 38 geplande Vlaamse snelwegwerken

van Lode Ceyssens aan minister Lydia Peeters
387 (2019-2020)

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende fiscale voordelen voor de aankoop van bouwgrond voor een eerste woning

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Wim Verheyden
175 (2019-2020) nr. 2

Verslag over het ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Vincent Van Peteghem
23 (2019-2020) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2